Tag Archives: Thủ tục làm lý lịch tư pháp

Thủ tục làm lý lịch tư pháp. Xin cấp phiếu LLTP số 1, số 2 tại Trung tâm LLTP Quốc Gia. Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh – 0982.532.655