Tag Archives: Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Xin cấp phiếu LLTP số 1, số 2 tại Trung tâm LLTP Quốc Gia. Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh – 0982.532.655