Tag Archives: Lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc

Lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc. Xin cấp phiếu LLTP số 1; số 2 tại Trung tâm LLTP Quốc Gia Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh – 0982.532.655