Tag Archives: lý lịch tư pháp để kết hôn

Lý lịch tư pháp để kết hôn. Xin cấp phiếu LLTP số 1, số 2 tại Trung tâm LLTP Quốc Gia. Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh – 0982.532.655