Tin tức

Hỗ trợ làm từ xa, vắng mặt. Cam kết có kết quả đúng ngày

Hồ sơ - Thủ tục

Thủ tục làm lý lịch tư pháp

Thủ tục làm lý lịch tư pháp

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) theo quy định Sở tư pháp.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Hướng dẫn thủ tục. hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 1 theo quy định

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Hướng dẫn thủ tục. hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 2 theo quy định

Thông Báo

Holine/Zalo:

Hotline lý lịch tư pháp

Thời gian nhanh gọn chỉ 1-2 ngày

Chúng tôi cấp phiếu lý lịch tư pháp với các gói phù hợp theo yêu cầu của Quý Khách: 1-2 ngày; 10-12 ngày; …

Làm vắng mặt – không cần đi lại

Quý Khách không cần có có mặt tại Sở Tư Pháp để làm tờ khai, ghi hồ sơ, giấy ủy quyền, công chứng

Đảm bảo thời gian có kết quả

Quý Khách có thể tin tưởng về thời gian lấy kết quả. đặc biệt dành cho những người cần gấp, nhanh, đang đi làm xa