Category Archives: Bắc Ninh

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1; số 2 tại Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm LLTP quốc gia – Bộ Tư Pháp: 0982.532.655