Tag Archives: Thủ tục làm lý lịch tư pháp tp Hồ Chí Minh

Thủ tục làm lý lịch tư pháp tp Hồ Chí Minh. Xin cấp phiếu LLTP số 1; số 2 tại Trung tâm LLTP Quốc Gia Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh – 0982.532.655