Tag Archives: Thủ tục làm lý lịch tư pháp Bắc Kạn

Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục làm lý lịch tư pháp Bắc Kạn. Xin cấp phiếu LLTP số 1; số 2 tại Sở Tư Pháp tỉnh. Trung tâm LLTP quốc gia – Bộ Tư Pháp